Παραγωγή ενέργειας από τα απορρίματα

Παραγωγή ενέργειας από τα απορρίματα

Η παραγωγή ενέργειας από τα απορρίμματα μας είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων.  Έτσι παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και ζεστό νερό ή βιοντίζελ από τα χρησιμοποιημένα τηγανόλαδα  ή παράγουμε καύσιμη βιομάζα από τα απορρίμματα φαγητού.

© Copyright 2024, ecoVRS
Σχεδίαση και Ανάπτυξη kimon.web.designs