Παραγωγή ενέργειας από τα απορρίματα

Παραγωγή ενέργειας από τα απορρίματα

Η παραγωγή ενέργειας από τα απορρίμματα μας είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων.  Έτσι παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και ζεστό νερό ή βιοντίζελ από τα χρησιμοποιημένα τηγανόλαδα  ή παράγουμε καύσιμη βιομάζα από τα απορρίμματα φαγητού.

CHiP - ECO Generation Units

CHiP – ECO Generation Units

Μοναδική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού νερού από χρησιμοποιημένα τηγανόλαδα.

BIO PRO BIODIESEL PROCESSORS

BIO PRO BIODIESEL PROCESSORS

Μετατροπή τηγανόλαδων και λιπών σε βιοντίζελ με αυτόματη διαδικασία.

Gaia Food Waste to Biomass

Gaia Food Waste to Biomass

Ξηραντήρες απλής λειτουργίας που ξηραίνουν τα φαγητά και όλα τα οργανικά απορρίμματα με την χρήση θερμότητας και μηχανικής ανάδευσης. Επιτυγχάνεται μείωση του όγκου και του βάρους μέχρι και 90%, ενώ το προιόν αποτελεί ιδανικό καύσιμο για καυστήρες βιομάζας.

© Copyright 2023, ecoVRS
Σχεδίαση και Ανάπτυξη kimon.web.designs