Κάδοι κομποστοποίησης Μπαλκονιού

Κάδοι κομποστοποίησης Μπαλκονιού

Οι κάδοι κομποστοποίησης μπαλκονιού ή κουζίνας λειτουργούν κατά βάση με την βοήθεια των γαιοσκωλήκων. Τα οργανικά απορρίμματα καταναλώνονται από τους γαιοσκώληκες και τη κοπριά που παράγουν είναι το κομπόστ.

Υπάρχει και η προκομποστοποίηση με το μείγμα μικροοργανισμών BOKASHI όπου το παραγόμενο υλικό πρέπει πάλι να οδηγηθεί σε κομποστοποίηση.

Original Wormery

Original Wormery

Το Original Wormery είναι η πιο εμπορική μας επιτυχία τύπου όλα σε ένα και το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο Wormery που εφευρέθηκε πριν 20 χρόνια περίπου από τον Clive Roberts.

© Copyright 2023, ecoVRS
Σχεδίαση και Ανάπτυξη kimon.web.designs