Μονάδες για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων

Μονάδες για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων αποτελεί το πρώτο βήμα στην διαχείριση των απορριμμάτων. Οι λύσεις που προτείνει η εταιρεία μας καλύπτουν τόσο το φάσμα των βιοαποβλήτων όσο και των ανακυκλώσιμων υλικών.

Μείωση Όγκου Βιοαποβλήτων

Μείωση Όγκου Βιοαποβλήτων

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων αποτελεί το πρώτο βήμα στην διαχείριση των βιοαποβλήτων. Η μείωση επιτυγχάνεται είτε με μηχανισμούς αφυδάτωσης είτε με μηχανισμούς ξήρανσης, με αποτέλεσμα την μείωση του όγκου και του βάρους μέχρι και 90%.

Θραυστικά Γυάλινων Φιαλών

Θραυστικά Γυάλινων Φιαλών

Εξοπλισμός θραύσης γυάλινων φιαλών για μείωση του όγκου μέχρι και 80%. Τα θράυσματα νακυκλώνονται σε νέες φιάλες.

Πρέσες

Πρέσες

Κάθετες πρέσες για την μείωση και δεματοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και πρέσες για κάδους απορριμμάτων που επιτυγχάνουν μείωση του όγκου 66%.

© Copyright 2024, ecoVRS
Σχεδίαση και Ανάπτυξη kimon.web.designs