Μείωση Όγκου Βιοαποβλήτων

Μείωση Όγκου Βιοαποβλήτων

Food Waste Volume Reduction

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων αποτελεί το πρώτο βήμα στην διαχείριση των βιοαποβλήτων.  Η μείωση επιτυγχάνεται είτε με μηχανισμούς αφυδάτωσης είτε με μηχανισμούς ξήρανσης, με αποτέλεσμα την μείωση του όγκου και του βάρους  μέχρι και 90%. Το τελικό προϊόν μπορεί να συνεχίσει την διαδρομή του μέσω της κομποστοποίησης  για την παραγωγή πλούσιου και θρεπτικού κομπόστ ή την παραγωγή ενέργειας.

Σταθμός αφυδάτωσης Dehydra

Σταθμός αφυδάτωσης Dehydra

Ο αφυδατωτής DEHYDRA παρέχει την δυνατότητα της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μέχρι 80% και του βάρους μέχρι 50%.

WASTE2EAU - Food Waste Digestor

WASTE2EAU – Food Waste Digestor

Η ιδανική λύση διαχείρισης των απορριμμάτων φαγητού σε μονάδες όπου δεν υπάρχει η πολυτέλεια χρήσης εξωτερικού χώρου για κομποστοποίηση.

Gaia Food Waste Dryers

Gaia Food Waste Dryers

Ξηραντήρες απλής λειτουργίας που ξηραίνουν τα φαγητά και όλα τα οργανικά απορρίμματα με την χρήση θερμότητας και μηχανικής ανάδευσης.

© Copyright 2019, ecoVRS
Σχεδίαση και Ανάπτυξη kimon.web.designs