Μείωση Όγκου Βιοαποβλήτων

Μείωση Όγκου Βιοαποβλήτων

Food Waste Volume Reduction

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων αποτελεί το πρώτο βήμα στην διαχείριση των βιοαποβλήτων.  Η μείωση επιτυγχάνεται είτε με μηχανισμούς αφυδάτωσης είτε με μηχανισμούς ξήρανσης, με αποτέλεσμα την μείωση του όγκου και του βάρους  μέχρι και 90%. Το τελικό προϊόν μπορεί να συνεχίσει την διαδρομή του μέσω της κομποστοποίησης  για την παραγωγή πλούσιου και θρεπτικού κομπόστ ή την παραγωγή ενέργειας.

Σταθμός αφυδάτωσης Dehydra Bench

Σταθμός αφυδάτωσης Dehydra Bench

Ο αφυδατωτής DEHYDRA παρέχει την δυνατότητα της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μέχρι 80% και του βάρους μέχρι 50%.

© Copyright 2024, ecoVRS
Σχεδίαση και Ανάπτυξη kimon.web.designs