Εξισορροπιστής PH Lime Mix

Εξισορροπιστής PH Lime Mix

Εξισορροπιστής του pH του κάδου κομποστοποίησης. Η χρήση του επιτρέπει την ρίψη και όξινων απορριμάτων χωρίς την αποσταθεροποίηση των βιοχημικών παραμέτρων του συστήματος κομποστοποίησης. Είναι απαραίτητη η προσθήκη του στους κάδους κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες για την διατήρηση φιλικού για αυτούς περιβάλλοντος.

© Copyright 2024, ecoVRS
Σχεδίαση και Ανάπτυξη kimon.web.designs