Τα οργανικά απορρίμματα είναι πηγή ενέργειας

Διαχειριστείτε σώστα τα οργανικά απορρίματα της επιχειρίσης ή της κοινότητας προς όφελος δικό σας και του περιβάλλοντος.

Μείωση του όγκου των απορριμμάτων

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων αποτελεί το πρώτο βήμα στην διαχείριση των απορριμμάτων. Η μείωση επιτυγχάνεται είτε με μηχανισμούς αφυδάτωσης είτε με μηχανισμούς ξήρανσης, με αποτέλεσμα την μείωση του όγκου και του βάρους μέχρι και 90%. Το τελικό προϊόν μπορεί να συνεχίσει την διαδρομή του μέσω της κομποστοποίησης για την παραγωγή πλούσιου και θρεπτικού κομπόστ ή να αποτελέσει ιδανικό προιόν για την παραγωγή ενέργειας.

Επιταχυνόμενη κομποστοποίηση

Η επιταχυνόμενη κομποστοποίηση με τις μονάδες ROCKET αποτελεί την ιδανική λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων κουζίνας και κήπου. Όλα τα απορρίμματα περιλαμβανομένου και ζωικών μετατρέπονται σε πλούσιο κόμποστ μέσα σε 2 εβδομάδες με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Εύκολα στην χρήση, καθαρή διαδικασία χωρίς δυσάρεστες οσμές. Το τελικό προιόν αποτελεί ιδανικό εδαφοβελτιωτικό.

Παραγωγή ενέργειας από τα απορρίματα

Η παραγωγή ενέργειας από τα απορρίμματα μας είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Έτσι παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και ζεστό νερό από τα χρησιμοποιημένα τηγανόλαδα ή παράγουμε καύσιμη βιομάζα από τα απορρίμματα φαγητού.