ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

Τα στρατόπεδα περιλαμβάνουν εστιατόρια με μεγάλη δυναμικότητα και 2 έως 3 γεύματα ανά ημέρα. Η παραγωγή οργανικών απορριμμάτων από τις κουζίνες καθώς και τα κλαδέματα από την περιποίηση των χώρων πρασίνου αποτελούν μια τεράστια πηγή οργανικών και πράσινων απορριμμάτων που καταλήγουν στον κοινό κάδο. Γι’ αυτό τον λόγο οι κύριες κατηγορίες λύσεων της διαχείρισης τους ορίζονται ως πράσινα απορρίμματα (κήπου), ανακυκλώσιμα και οργανικά απορρίμματα (κουζίνας).

Πράσινα Απορρίμματα (κήπου)

Ο ιδανικός τρόπος διαχείρισης όλων των απορριμμάτων κήπου είναι η κομποστοποίηση. Το παραγόμενο κομπόστ αποτελεί εδαφοβελτιωτικό για όλους τους χώρους πρασίνου αλλά κυρίως για τον βιολογικό λαχανόκηπο όπου και παράγονται υλικά που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα. Η κομποστοποίηση μπορεί να γίνει σε:

• Κάδους κομποστοποίησης

Οι κάδοι κομποστοποίησης κήπου λειτουργούν με την διαδικασία της αερόβιας κομποστοποίησης. Κατά την αερόβια κομποστοποίηση των πράσινων φυτικών απορριμμάτων ουσιαστικά αντιγράφουμε και επιταχύνουμε τις διαδικασίες της φύσης με στόχο την παραγωγή κομπόστ. Η διαδικασία θα χρειαστεί περίπου 3 μήνες μέχρι την παραγωγή του πρώτου προϊόντος.

• Μηχανικό κομποστοποιητή

Η επιταχυνόμενη κομποστοποίηση με τις μονάδες ROCKET αποτελεί την ιδανική λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων κουζίνας και κήπου. Όλα τα απορρίμματα περιλαμβανομένου και ζωικών μετατρέπονται σε πλούσιο κομπόστ μέσα σε 2 εβδομάδες με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Εύκολα στην χρήση, καθαρή διαδικασία χωρίς δυσάρεστες οσμές.

Εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης των πράσινων απορριμμάτων αποτελεί η μέθοδος μείωσης όγκου. Αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση κλαδοθραυστικών OHASHI.

• Κλαδοθραυστικά

Οι κλαδοτεμαχιστές είναι το απαραίτητο εργαλείο για την κομποστοποίηση των πράσινων οργανικών απορριμμάτων που προέρχονται από συντήρηση κήπων και κλαδέματα δένδρων.

Ανακυκλώσιμα

Η κύρια μέθοδος διαχείρισης των ανακυκλώσιμων που εφαρμόζεται είναι η μείωση όγκου. Αυτό επιτυγχάνεται με τις πρέσες PEL.

• Πρέσες γυάλινων φιαλών

Τα γυάλινα μπουκάλια καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο και η συλλογή τους στους κεντρικούς κάδους απαιτεί επιπλέον δρομολόγια του προσωπικού. Με την τοποθέτηση των συστημάτων PEL, μειώνεται και η κινητικότητα του προσωπικού για την απομάκρυνση των φιαλών προς τον χώρο απορριμμάτων και επιτυγχάνεται η μείωση του όγκου των ανακυκλώσιμων έως και 80%.

• Κάθετες πρέσες λοιπών ανακυκλώσιμων

Αναφερόμενοι στα λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά εννοούνται όλα τα χαρτοκιβώτια, χαρτόνια, υλικά συσκευασίας, τελάρα και πλαστικά. Η ιδανική διαχείριση τους είναι οι κάθετες πρέσες με τις οποίες η μείωση του όγκου είναι από 60 έως 80 %, παράγοντας τακτοποιημένα δέματα καθαρών υλικών. Γεγονός το οποίο βελτιώνει την εικόνα του χώρου απορριμμάτων αλλά και δίνει added value αφού η ΔΣΠ των υλικών είναι από τις βασικές περιβαλλοντικές κατευθύνσεις της ΕΕ για την ανάκτηση υλικών.

Οργανικά απορρίμματα (κουζίνας)

Ο ιδανικός τρόπος διαχείρισης όλων των οργανικών απορριμμάτων είναι η κομποστοποίηση. Το παραγόμενο κομπόστ αποτελεί εδαφοβελτιωτικό για όλους τους χώρους πρασίνου αλλά κυρίως για τον βιολογικό λαχανόκηπο όπου και παράγονται υλικά που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα. Το προτεινόμενο είδος κομποστοποίησης είναι η μηχανική κομποστοποίηση:

• Μηχανικός κομποστοποιητής

Η επιταχυνόμενη κομποστοποίηση αποτελεί λύση στο πρόβλημα τόσο των πράσινων απορριμμάτων (κήπου) όσο και των οργανικών. Οι μονάδες ROCKET είναι εύκολες στην χρήση, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και εγγυημένη ποιότητα κομπόστ.

• Μηχανικός βιοχωνευτής

Ο LFC Biodigester αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων φαγητού. Πρόκειται για ένα «ατσάλινο στομάχι» το οποίο μέσω αερόβιας διαδικασίας μετατρέπει τα απορρίμματα σε γκρι νερό. Ο LFC biodigester είναι μια πλήρως κλειστή αυτόματη μηχανή κομποστοποίησης που επεξεργάζεται τα περισσότερα τρόφιμα μέσα σε 24 ώρες. Μόλις εγκατασταθεί, μπορείτε να προσθέσετε απορρίμματα σε οποιαδήποτε στιγμή.

Εναλλακτική μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων κουζίνας είναι η τεχνική της μείωσης του όγκου είτε με την μέθοδο της ξήρανσης είτε της αφυδάτωσης.

• Μέθοδος αφυδάτωσης

Ο σταθμός αφυδάτωσης DEHYDRA είναι ένα σύγχρονο σύστημα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων κουζίνας-φαγητού. Η δυνατότητα μείωσης μπορεί να φτάσει στο 80% Του όγκου και 50% του βάρους. Ο Dehydra έχει την δυνατότητα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μέχρι 80% και μείωση του βάρους των απορριμμάτων μέχρι 50%. Χρησιμοποιεί τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό φίλτρων ώστε να απομακρύνει μόνο την υγρασία και όχι στέρεα απορρίμματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φραγές και δυσάρεστες οσμές. Τα φίλτρα είναι αυτοκαθαριζόμενα μέτα το πέρας κάθε κύκλου.

• Μέθοδος ξήρανσης

Από όλες τις τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, η τεχνολογία ξήρανσης GAIA είναι μοναδική αφού παρέχει την λύση on-site, χωρίς μυρωδιές παράγοντας δυο αποστειρωμένα προϊόντα : βιομάζα και γκρι νερό. Είναι απλά αυτόματα συστήματα ξήρανσης που στηρίζονται στη θέρμανση και την μηχανική ανάδευση. Από την στιγμή που τα ποσοστά υγρασίας στα οργανικά απορρίμματα και στα απορρίμματα φαγητού είναι πολύ υψηλά(μέχρι και 98%), η μείωση του όγκου και του βάρους επιτυγχάνεται με την εξάτμιση του νερού, αφήνοντας ως προϊόν ξερή αποστειρωμένη βιομάζα που δεν μυρίζει και μπορεί να αποθηκευτεί για αρκετές εβδομάδες.

Παρακολούθηση κάδων απορριμμάτων

Για μονάδες με μεγάλες εκτάσεις μία ακόμη λύση που προτείνεται για την διαχείριση των απορριμμάτων είναι ο έξυπνος κάδος πόλης Solar Bin. Ο Solar Bin αποτελεί την απάντηση στην υφιστάμενη κατάσταση της συλλογής των απορριμμάτων σε πολυσύχναστα σημεία. Οι αυξανόμενες ποσότητες αποβλήτων σε διάφορα σημεία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, ο χαμηλός προϋπολογισμός και το αυξημένο κόστος συλλογής καθώς επίσης και η όχληση που δημιουργείται από τους υπερχειλισμένους κάδους και τις οσμές αποτελούν την υφιστάμενη κατάσταση που απαιτεί γρήγορες και εφικτές λύσεις. Ο Solar Bin επιτυγχάνει μείωση συλλογής των απορριμμάτων έως και 90% και παρέχει ενημέρωση πληρότητας που οδηγεί σε οικονομία δρομολογίων και εργασίας που μπορεί να φτάσει και το 60%.

© Copyright 2024, ecoVRS
Σχεδίαση και Ανάπτυξη kimon.web.designs