ΔΗΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι υποχρεώσεις των δήμων απέναντι στην ΕΕ αυξάνονται συνεχώς. Μέσα στο 2015 οφείλουν να εκτρέψουν τουλάχιστον το 5% των βιοαποβλήτων από τους ΧΥΤΑ με διαλογή στην πηγή και το 10% μέχρι το 2020. Η ανακύκλωση πρέπει να αγγίξει το 50 % μέχρι το 2020 και βρισκόμαστε ακόμα στο 10%. Το σημαντικότερο από 1/1/2015 μπαίνει σε εφαρμογή ο GATE FEE φόρος της ΕΕ για τα απορρίμματα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία πριν την αποστολή τους στους ΧΥΤΑ. Αυτός αντιστοιχεί σε 35 € ανά τόνο απορριμμάτων και θα αυξάνεται κατά 5 € κάθε χρόνο μέχρι τα 60 €. Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται και η κατεύθυνση της ΕΕ για διαχείριση των απορριμμάτων σε μικρές μονάδες έτσι ώστε να μειωθούν τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και συνεπώς και η μόλυνση που προξενούν.

Στην παραπάνω λογική η ECOVRS πρωτοπορεί δίνοντας πολλαπλές λύσεις ξεκινώντας από την οικιακή κομποστοποίηση που αποτελεί μέτρο πρόληψης και φτάνοντας σε μονάδες ικανές να διαχειριστούν δεκάδες τόνους ημερησίως παράγοντας κομπόστ.

Η διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων ενός Δήμου είναι πολυεπίπεδη διαδικασία που αν γίνει σωστά μπορεί να αποφέρει δραστικά αποτελέσματα στα έξοδα του Δήμου. Οι κύριες κατηγορίες ορίζονται ως πράσινα απορρίμματα (κήπου) και οργανικά απορρίμματα (κουζίνας).

Πράσινα Απορρίμματα (κήπου)

Ο ιδανικός τρόπος διαχείρισης όλων των απορριμμάτων κήπου είναι η κομποστοποίηση. Το παραγόμενο κομπόστ αποτελεί εδαφοβελτιωτικό για όλους τους χώρους πρασίνου αλλά κυρίως για τον βιολογικό λαχανόκηπο όπου και παράγονται υλικά που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα.

• Κάδοι κομποστοποίησης

Οι κάδοι κομποστοποίησης κήπου λειτουργούν με την διαδικασία της αερόβιας κομποστοποίησης. Κατά την αερόβια κομποστοποίηση των πράσινων φυτικών απορριμμάτων ουσιαστικά αντιγράφουμε και επιταχύνουμε τις διαδικασίες της φύσης με στόχο την παραγωγή κομπόστ. Η διαδικασία θα χρειαστεί περίπου 3 μήνες μέχρι την παραγωγή του πρώτου προϊόντος.

Πρωτοπόρος Δήμος σε αυτόν τον κλάδο είναι η Νέα Σμύρνη που έχει ξεκινήσει την εφαρμογή ενός πολύ πρότυπου προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διέθεσε δωρεάν 100 κάδους κομποστοποίησης στους δημότες του με σκοπό την παραγωγή «σπιτικού» κομπόστ.
Εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης των πράσινων απορριμμάτων αποτελεί η μέθοδος μείωσης όγκου. Αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση κλαδοθραυστικών OHASHI.

• Κλαδοθραυστικά

Οι κλαδοτεμαχιστές είναι το απαραίτητο εργαλείο για την κομποστοποίηση των πράσινων οργανικών απορριμμάτων που προέρχονται από συντήρηση κήπων και κλαδέματα δένδρων.

Οργανικά απορρίμματα (κουζίνας)

Ο ιδανικός τρόπος διαχείρισης όλων των οργανικών απορριμμάτων είναι η κομποστοποίηση. Το παραγόμενο κομπόστ αποτελεί εδαφοβελτιωτικό για όλους τους χώρους πρασίνου αλλά κυρίως για τον βιολογικό λαχανόκηπο όπου και παράγονται υλικά που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα. Το προτεινόμενο είδος κομποστοποίησης ποικίλει ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

• Κομποστοποίηση μπαλκονιού

Αυτοί οι κάδοι κομποστοποίησης λειτουργούν κατά βάση με την βοήθεια των γαιοσκωλήκων. Οι γαιοσκώληκες τρώνε και χωνεύουν τα σκουπίδια αποβάλλοντας ταυτόχρονα περιττώματα, πλούσιες αζωτούχες ενώσεις, που είναι κατάλληλα για λίπανση και θρέψη των φυτών, το λεγόμενο κομπόστ. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακυκλωθεί το 60% των απορριμμάτων φαγητού. Ιδανική λύση για κάτ’οίκον κομποστοποίηση από τους δημότες.

• Μηχανικός κομποστοποιητής

Η επιταχυνόμενη κομποστοποίηση με τις μονάδες ROCKET αποτελεί την ιδανική λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων κουζίνας και κήπου. Όλα τα απορρίμματα περιλαμβανομένου και ζωικών μετατρέπονται σε πλούσιο κομπόστ μέσα σε 2 εβδομάδες με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Εύκολα στην χρήση, καθαρή διαδικασία χωρίς δυσάρεστες οσμές. Ιδανική λύση για την δημιουργία ενός κεντρικού σταθμού κομποστοποίησης που θα εξυπηρετεί πληθώρα πολιτών.

• Μηχανικός βιοχωνευτής

Ο LFC Biodigester αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων φαγητού. Πρόκειται για ένα «ατσάλινο στομάχι» το οποίο μέσω αερόβιας διαδικασίας μετατρέπει τα απορρίμματα σε γκρι νερό. Ο LFC biodigester είναι μια πλήρως κλειστή αυτόματη μηχανή κομποστοποίησης που επεξεργάζεται τα περισσότερα τρόφιμα μέσα σε 24 ώρες. Μόλις εγκατασταθεί, μπορείτε να προσθέσετε απορρίμματα σε οποιαδήποτε στιγμή. Ιδανική λύση για την δημιουργία ενός κεντρικού σταθμού κομποστοποίησης που θα εξυπηρετεί πληθώρα πολιτών.
Εναλλακτική μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων κουζίνας είναι η τεχνική της μείωσης του όγκου είτε με την μέθοδο της ξήρανσης είτε της αφυδάτωσης.

• Μέθοδος αφυδάτωσης

Ο σταθμός αφυδάτωσης DEHYDRA είναι ένα σύγχρονο σύστημα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων κουζίνας-φαγητού. Η δυνατότητα μείωσης μπορεί να φτάσει στο 80% Του όγκου και 50% του βάρους. Ο Dehydra έχει την δυνατότητα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μέχρι 80% και μείωση του βάρους των απορριμμάτων μέχρι 50%. Χρησιμοποιεί τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό φίλτρων ώστε να απομακρύνει μόνο την υγρασία και όχι στέρεα απορρίμματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φραγές και δυσάρεστες οσμές. Τα φίλτρα είναι αυτοκαθαριζόμενα μέτα το πέρας κάθε κύκλου.

• Μέθοδος ξήρανσης

Από όλες τις τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, η τεχνολογία ξήρανσης GAIA είναι μοναδική αφού παρέχει την λύση on-site, χωρίς μυρωδιές παράγοντας δυο αποστειρωμένα προϊόντα : βιομάζα και γκρι νερό. Είναι απλά αυτόματα συστήματα ξήρανσης που στηρίζονται στη θέρμανση και την μηχανική ανάδευση. Από την στιγμή που τα ποσοστά υγρασίας στα οργανικά απορρίμματα και στα απορρίμματα φαγητού είναι πολύ υψηλά(μέχρι και 98%), η μείωση του όγκου και του βάρους επιτυγχάνεται με την εξάτμιση του νερού, αφήνοντας ως προϊόν ξερή αποστειρωμένη βιομάζα που δεν μυρίζει και μπορεί να αποθηκευτεί για αρκετές εβδομάδες.

Πρωτοπόρος Δήμος σε αυτόν τον κλάδο είναι το Χαλάνδρι με το πρόγραμμα WASTE4THINK. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης των υπολειμμάτων τροφής που είναι σύμφωνο με το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων και λειτουργεί επιτυχώς ήδη από το τέλος του 2016 με την χρήση του ξηραντήρα GAIA.

© Copyright 2024, ecoVRS
Σχεδίαση και Ανάπτυξη kimon.web.designs