Σχολικός Κάδος Κομποστοποίησης King Womrery

Σχολικός Κάδος Κομποστοποίησης King Womrery

Ο κάδος κομποστοποίησης King Wormery αποτελεί πρότυπο Ελληνικό κάδο κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες για την διαχείριση οργανικών φυτικών αποβλήτων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει το κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία.

Η συνήθης πρακτική μέχρι τώρα στα σχολεία αφορούσε κάδους κομποστοποίησης κήπου οι οποίοι για να λειτουργήσουν σωστά απαιτούσαν κατά βάση πράσινα απόβλητα κήπου. Η τροφοδοσία τους με τα φυτικά υπολείμματα των φρούτων συνήθως οδηγούσε στην όχληση μέσω των οσμών και των μυγών.

Ο King Wormery όπως και τα οικιακά wormery στηρίζεται στην αποικία των γαιοσκωλήκων, οι οποίοι καταναλώνουν όλα τα φυτικά απόβλητα που παράγονται από τους μαθητές, παράγοντας πλούσιο κομπόστ.

Ο King Wormery αν και ιδανική λύση για σχολεία, μπορεί να λειτουργήσει και ως συνοικιακός κομποστοποιητής.

King Wormery - 5

© Copyright 2021, ecoVRS
Σχεδίαση και Ανάπτυξη kimon.web.designs